กัญชง

สุขภาพ

กัญชา-กัญชง ความเหมือนที่แตกต่าง สรรพคุณและประโยชน์มีอะไรบ้าง

กัญชา-กัญชง มีความเหมือนและคล้ายคลึงกันมาก มีส่วนน้อยเท่านั้นที่แตกต่าง ในส่วนของกัญชงนั้นไม่ได้นำมาใช้ในเรื่องของยาเสพติด แต่เป็นการปลูกเพื่ออุตสาหกรรม

Read More