การฆ่าตัวตาย

Latestงานอีเว้นท์

วันป้องกันการฆ่าตัวตาย

ในช่วงระหว่างปี 2021-2023 มีผู้ฆ่าตัวตาย 700,300 คนต่อปี สถิติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และในทุก ๆ ปี จะมีคนคิดสั้นฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น 20 คน และทำให้มีอีกหลายคน ที่อยากฆ่าตัวตาย

Read More
ดราม่าออนไลน์

บูลลี่ หรือ bully หรือ bullying สร้างบาดแผลร้ายแรงถึงกับต้องปลิดชีพตัวเอง

ตรากฎหมาย Phoebe’Law การกระทำทางกายภาพ หรือการแสดงออก ด้วยถ้อยคำ ด้วยวาจา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะรุนแรง อย่างซ้ำ ๆ ต่อนักเรียน 1 คน หรือมากกว่า จนก่อให้เกิดอันตราย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือทำให้เกิดการเสียหายของทรัพย์สิน

Read More