ของดีกำแพงเพชร 2563

งานอีเว้นท์

ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ กำแพงเพชร

ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 26 กันยายน 2563 ในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริมในเรื่อง ของการท่องเที่ยว แล้วก็กิจกรรม วันทำบุญตักบาตร ในวันสารทไทย การจัดขบวนรถกล้วยไข่

Read More