ขับขี่ปลอดภัย

งานอีเว้นท์

ปรับพื้นฐาน การขับขี่ สู่ความปลอดภัย ครั้งที่ 3

กิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้น เพื่อการปรับพื้นฐาน ในการขี่รถจักรยานยนต์ ให้มีสมรรถภาพมากขึ้น ด้วยการเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การใช้เบรก ให้ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น เมื่อทำการเบรก หยุด ในระยะสั้น ๆ

Read More