ครูอนุบาล

Latestสุขภาพ

Project Approach เรื่องกระต่าย 2567

โดยพื้นฐานแล้วเด็ก ๆ จะเลือกเรื่องของ Project Approach จากสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจ โดยในครั้งนี้ เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 1/2 เลือกที่จะเรียนรู้เรื่อง “กระต่าย RABBITS WORLD”

Read More
Latestสุขภาพ

Project Approach มะเขือเทศ 2567

เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้ในรูปแบบของ Project Approach มากเลย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทำอาหารด้วยการใช้มะเขือเทศ ได้ปลูกมะเขือเทศ อีกทั้งยังได้ทำการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ในรูปแบบของมะเขือเทศ

Read More