คอร์ดิซอล (Cortiso)

สุขภาพ

ลดน้ำหนักแบบ IF คืออะไร แล้วทำไมบางคนทำ IF แล้วถึงพุงป่อง

IF หรือ Intermittent fasting นั่นคือ การจำกัดเวลาในการกินอาหาร ไม่ใช่การอดอาหารนะทุกคน ตีความหมายกันดี ๆ นะ ซึ่งกินเป็นเวลาเพราะถูกจำกัดเวลาในการกินกับอดอาหาร คนละเรื่องเดียวกันนะ การกิน IF นั้นเราจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่อด หรือ Fasting และอีกช่วงเวลาหนึ่ง คือ ช่วงเวลากินได้นั่นเอง

Read More