จิตสาธารณะ

งานอีเว้นท์

จิตอาสา โรงเรียนยอแซฟวิทยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

หลาย ๆ คน คงมีโม้เม้นในการเป็น จิตอาสา กันมาบ้างแล้ว คงได้เห็นแล้วว่า การที่เราเป็นผู้ให้ การที่เราช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน การที่เราช่วยเหลือชุมชน เป็นการปลูกฝังความอ่อนโยน การแบ่งปัน การเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัวในสังคม ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ช่วยได้ช่วยกันไปนะ ถ้าไม่ผิดกฏหมายทำต่อไป

Read More