ตารางวิ่งธันวา65

งานวิ่ง

วิ่งเดือนธันวาคม2565 สมัครวิ่งรับลมหนาวปลายปี

ไปลงแข่งวิ่งระยะทางยาว ๆ แล้วมีความสุข นั่นเป็นเพราะว่า แค่เราเริ่มวิ่งเพียง 30 นาที สามารถรักษาอาการเศร้าต่าง ๆ ของจิตใจไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจเล็ก ๆ ไปจนถึงโรคซึมเศร้า การวิ่งนั้นช่วยเยียวยาได้อย่างแท้จริง ยิ่งออกไปวิ่งในสถานที่วิวทิวทัศน์สวยงามแล้ว ความสุขยิ่งเพิ่มมากขึ้น

Read More