ทำวิกให้ผู้ป่วยมะเร็ง

แม่หมีรีวิว

บริจาคเส้นผม เพื่อทอวิกให้คนไข้มะเร็ง

สำหรับท่านใดที่ต้องการ บริจาคเส้นผม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เพจมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ได้เลย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๖ ๐๘๕ ๖๗๑๒ ถึง ๖ ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

Read More