ท่าเดิน

สุขภาพ

เดินเพื่อสุขภาพ ใครวิ่งไม่ไหว มาทดลองเดินเรื่อย ๆ ไปพร้อมกับเราได้เลย

สำหรับคนที่่เดินออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีผลวิจัยพบว่า คนที่เดินต่อเนื่องอย่างเรื่อย ๆ เป็นระยะเวลา 6 ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตัวใจลดลงถึงร้อยละ 9.3 เชียว และงานวิจัยนี้ทำให้เราได้เห็นว่า การเดินเพื่อสุขภาพวันละ 30 นาที ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าร้อยละ 27 เขียว เห็นมั้ยการเดินไม่จำเป็นต้องฝึกมากมาย

Read More