ประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาท

พาเที่ยว

วัดตะปอนใหญ่ จันทบุรี วัดโบราณเก่าแก่ ประเพณี ชักเย่อเกวียนผ้าพระบาท

วัดตะปอนใหญ่ กันซึ่ง เป็น 1 ใน 6 วัดของ เส้นทางวัฒนธรรมเมืองเพนียด สู่ขลุงบุรี เทศกาลสงกรานต์ในทุก ๆ ปี จะมี งานบุญประเพณีโบราณของวัดตะปอนน้อยและวัดตะปอนใหญ่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาร่วมร้อยกว่าปีแล้ว และ ตลาดโบราณ 270 ปี ของดีบ้านตะปอนใหญ่ อีกด้วย

Read More