ประเภทของลูกเสือไทย

Latestงานอีเว้นท์

วันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมในวันนี้จะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ บริเวณสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ในทุก ๆ ปี โดยจะรวบรวมลูกเสือทั้งในส่วนกลางและส่วนของปริมณฑล มาเดินร่วมสวนสนาม

Read More