ปล่อยปลาอย่างไรให้ได้บุญ

ดราม่าออนไลน์

ปล่อยปลา อย่างไรให้ได้บุญ ปลาอยู่รอดปลอดภัยและห่างไกลจากโดนดราม่า

การปล่อยสัตว์น้ำลงแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศเรา การปล่อยสัตว์น้ำลงในแม่น้ำในช่วงวันพระ วันปีใหม่ วันเกิดนั้น ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเอง แต่ควรเลือกปลาที่จะเอาไปปล่อย และควรเลือกสถานที่ให้เหมาะกับปลาชนิดนั้น ๆ เพื่อให้ระบบนิเวศไม่เสียสมดุล

Read More