ปัจจัยเสี่ยงภาวะซึมเศร้า

สุขภาพ

โรคซึมเศร้า Depression เข้าข่ายเป็นหรือเพียงแค่เครียด สังเกตสัญญาณก่อนเสี่ยง

คุณอาจมีภาวะซึมเศร้า แต่สามารถรักษาให้หายได้ หากอาการไม่รุนแรงมาก คนที่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งยา ควรปรับพฤติกรรมของความคิดและอารมณ์ของเราให้คงที่ ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่า “กอดนะ “เราเองอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้มากมายนัก แต่อยากให้รู้ไว้ว่า เราอยู่ข้าง ๆ คุณนะ อีกไม่นานจะดีขึ้น 

Read More