ปิดอุทยานแห่งชาติชั่วคราว

งานอีเว้นท์

ปิดแหล่งท่องเที่ยว ชั่วคราว

เราทำได้แค่ อัตตาหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน เที่ยวทิพย์กับเว็บเราได้นะ รีวิวที่เที่ยวไว้เยอะพอสมควร หมายเหตุ ในการ ปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว ในครั้งนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเลื่อนเปิดอุทยานแห่งชาติ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19

Read More