พายุเข้า

พาเที่ยว

น้ำรอการระบาย

เมื่อฝนตกน้ำก็ท่วม หากมีการออกแบบถนน หรือวางแผนเมืองไม่ดีอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย ซึ่งมีหลายปัจจัย เช่นอาจมีการก่อสร้างขวางทางน้ำ

Read More