รดน้ำดำหัว

งานอีเว้นท์

สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ที่ถูกต้อง ต้อนรับสงกรานต์แบบไทย ๆ

เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ และอย่าลืมไป รดน้ำดำหัวกับผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ ท่านจะให้พรเรากลับมา เป็นการสานความสัมพันกับคนในครอบครัว ทำให้ทุก ๆ คนมีความสุข ขอให้มีความสุขในเทศกาลวันสงกรานต์ทุกคนเลย เดินทางปลอดภัย ปลอดโรค สุขภาพแข็งแรง สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 จ้า

Read More