รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล

ดราม่าออนไลน์

ผู้ว่าฯ กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดตัวทีมงานทรงพลัง 4 รองผู้ว่าฯ กทม.

สิ่งเร่งด่วนที่ต้องทำคือ ป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากของคนเมือง การแก้ปัญหาเรื่องหาบเร่แผงลอย อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาในเรื่องความปลอดภัยของถนนและทางม้าลาย รวมไปถึงฝากให้ ผอ.สำนังงานเขตต่าง ๆ ช่วยดูแลในเรื่องของการปลูกต้นไม้ล้านต้น ขยายและสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับ กทม.

Read More