วันปวารณา

งานอีเว้นท์

ออกพรรษา ปี 2564 และประเพณีการ ตักบาตรเทโวโรหณะ ของแต่ละภาค

ประเพณีออกพรรษาของแต่ละภาค แต่ละจังหวัดจะมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกันออกไป อย่างทางภาคใต้ หลังจากออกพรรษาแล้ว จะมีประเพณีลากพระทางน้ำ ภาคอีสานจะมีผาสาดลอยเคราะห์ ภาคกลางบางจังหวัดจะเป็นพิธีรับบัว และภาคเหนือจะเป็นงานข้าวต้มลูกโยน

Read More