วันผู้ลี้ภัย

Latestงานอีเว้นท์

วันผู้ลี้ภัยโลก

คนไทยขอลี้ภัยการเมืองอย่างน้อย 104 คน ซึ่งแบ่งเป็น มาตรา 112 เป็นจำนวน 66 คน, มาตรา 116 จำนวน 5 คน, อาวุธ ระเบิด จำนวน 14 คน และกรณีอื่น ๆ อีก 19 คน

Read More