วันมหาสมุทรโลก

Latestงานอีเว้นท์

วันทะเลโลก (World Ocean Day) รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร

วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทะเล มหาสมุทร อนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งต่อความรู้ให้กับประชาชนทั่วโลก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนในโลก มีความร่วมมือร่วมใจกันใส่ใจดูแล อนุรักษ์ท้องทะเล ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์และสวยงามตลอดไป

Read More