วันสำคัญของไทย

Latestงานอีเว้นท์

วันสันติภาพไทย

ปัจจุบัน วันที่ 16 สิงหาคม ถือเป็นวันสำคัญ อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย วันสันติภาพไทย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมกู้ชาติของขบวนการเสรีไทย รื่องราวต่าง ๆ ยังคงอยู่ในใจของคนไททยชั่วฟ้าดินสลาย

Read More
Latestงานอีเว้นท์

วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปีนั้น ใช้ชื่อว่า วันรพี เนื่องจากวงการนักกฏหมายได้ถือเอาวันที่พระองค์เจ้ารพีฯ สิ้นพระชนม์ จึงจัดให้เป็นวันรำลึก คุณงามความดีของท่าน ที่มีต่อวงการกฏหมายไทย

Read More