วิ่ง 42 กิโลเมตร

งานวิ่ง

วิ่งที่ไหนก็ได้ งานวิ่งสะสมระยะทาง

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ฯ เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) อีกทั้งรายได้ส่วยนี้ยังนำไปพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน และมอบให้เป็นทุนการศึกษากับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค

Read More