ว่ายน้ำ

ว่ายน้ำ

การอบอุ่นร่างกาย การวอร์มอัพ สิ่งสำคัญก่อนออกกำลังกาย [8]

การเล่นกีฬานั้นมีประโยชน์ แต่ก่อนที่เราจะเล่นกีฬาเราก็ต้อง การอบอุ่นร่างกาย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย

Read More