สงครามรัสเซีย – ยูเครน ปัญหาที่สะสมกันมาจนกลายเป็นฉนวนสงคราม

ผลกระทบจากการทำสงครามของรัสเซียในครั้งนี้ ทำให้พลเมืองของยูเครนตกที่นั่งลำบาก จนทำให้คนทั่วโลกเกิดความกังวล และเริ่มหาทางช่วยเหลือพลเมืองยูเครน การช่วยเหลือของคนทั่วโลกเพื่อประชาชนชาวยูเครนจึงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวทิพย์ในยูเครน การมองเงินให้รัฐบาลยูเครน

Read more