สระว่ายน้ำ

ว่ายน้ำ

การใช้สระว่ายน้ำ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง [10]

อ่านข้อปฏิบัติ การใช้สระว่ายน้ำ ศึกษาสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ ภายในสระว่ายน้ำ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสระว่ายน้ำ เพื่อประโยชน์ของตัวเราและผู้อื่น

Read More