สะพานสุดจังหวัดจันทบุรี

พาเที่ยว

สะพานข้ามปากน้ำพังราด

ส่องหาที่ยืนถ่ายรูปสวย ๆ ริมทางที่ สะพานข้ามปากน้ำพังราด ทำให้ได้เห็นวิวทะเล วิวป่าชายเลน วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านชาวประมง และเมนูอาหาร ผักกระชับ เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองเลย

Read More