สุนทรภู่

Latestงานอีเว้นท์

วันสุนทรภู่ (Sunthorn Phu Day) กวี 4 แผ่นดิน

ความงามของภาษา คือ การใช้ถ้อยคำ ไพเราะ สละสลวย และมีความหมายดี มีเนื้อหาประทับใจ ภาษาไทยของเรามีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นไม่เหมือนใคร ความงามและความไพเราะเกิดจากการใช้คำและเสียงของวรรณยุคต์ 5 เสียง ในภาษาไทยนั่นเอง

Read More