องค์พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์

พาเที่ยว

วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง สักการะพระนอน ลอดใต้พระอุโบสถ เที่ยวแบบวิถีพุทธ

ดังนั้นเวลา เราไปกราบ สักการะพระนอน เราจะไม่กราบที่เศียรของท่าน หรือท้องของท่าน แต่เราจะต้องไปกรายที่ปลายเท้าของท่าน และอธิษฐานจิตว่า ขอให้ข้าพเจ้ามีความจริญในชีวิต ขอให้ข้าพเจ้ามีความมั่งคงในชีวิต การกราบพระนอนจะทำให้ชีวิตของเรานั่นมั่นคง ท่านจะให้พรในความมั่นคงกับคนที่ไปกราบไหว้

Read More