เขื่อนในจังหวัดจันทบุรี

พาเที่ยว

เขื่อนพลวง ทะเลหมอก อีก 1 แห่ง ของจันทบุรี

แสงอาทิตย์สะท้อนกับผิวน้ำ มันสวยงาม ชวนมอง ไหนจะหมอกที่ลงอีก ที่สุดแล้ว ใครที่ชอบถ่ายรูป แนะนำให้แวะไป ถ้าไม่ช่วงเช้า ก็ช่วงบ่าย ๆ เย็น ๆ พระอาทิตย์ตกดิน สวยไปอีกแบบ

Read More