เทศกาลเก็บเกี่ยว

งานอีเว้นท์

วันแรงงาน แห่งชาติหรือวันแรงงานสากล (May Day) วันหยุดประจำปี

วันแรงงาน แห่งชาติ (May Day) ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน ถ้าเป็นในต่างชาติ เค้าจะมีไว้เพื่อ รำลึกถึงการต่อสู้ในเหตุการณ์จลาจลเฮย์มาร์เก็ต เป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1866

Read More