เม่นทะเล

ว่ายน้ำ

เที่ยวทะเลให้ปลอดภัย แบบ Safety first

กว่าจะมีเวลาไปเที่ยวทะเลทั้งที จะให้มาหมดสนุกเพราะอาการป่วย หรือการบาดเจ็บ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์มันก็ยังไงอยู่ บางทีเราควรหาความรู้ เกร็ดความรู้ เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการเที่ยวทะเลติดตัวไว้บ้าง เพื่อที่เราจะได้ เที่ยวทะเลให้ปลอดภัย ใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่า ได้พักผ่อน ได้ชาร์ตแบตเตอรี่เข้าร่างกายอย่างเต็มที่

Read More