เรื่องบนเตียง

ดราม่าออนไลน์

การนอกใจ

พบว่า ผู้ชายที่มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางนั้น จะมี ยีนชื่อ “allele 334” เจ้ายีนตัวนี้ เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Vasopressin receptor มีผลกับการนอกใจอย่างมีนัยยะสำคัญ ในขณะที่ผู้ชายรักเดียว ใจเดียวนั้น จะไม่พบยีน allele 334

Read More