แข่งวิ่ง อ่าวนาง

งานอีเว้นท์

Krabi Adventure 2021

มีการเว้นระยะห่างในการปล่อยตัว, ผู้แข่งขันจะนำแมสออกได้ ก็ต่อเมื่อเริ่มแข่งขันแล้วเท่านั้น และต้องสวมอีกครั้งเมื่อผ่านเข้าเส้นชัย เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาทุกคน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061 010-4669 (ผู้จัดการแข่งขัน บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด)

Read More