แจ้งเลื่อนกิจกรรม

งานวิ่ง

งานวิ่ง ปี พ.ศ. 2564

สำหรับคนที่สนใจ จะเข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่งประเพณีครั้งที่ 1 สามารถสมัครร่วม งานวิ่ง ได้ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ 564 และเมื่อสมัครแล้ว สามารถส่งผลการวิ่งได้เลย โดยเก็บผลการวิ่งด้วยนาฬิกาวิ่ง หรือ แอปบนมือถือ แอปใดก็ได้ ส่วนผลการวิ่งสามารถส่งผลได้ตั้งแต่ เริ่มสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

Read More