โครงงานเรื่องนกแก้ว

สุขภาพ

Project Approach เรื่อง นกแก้ว

นกที่มีสีสันสวยงาม นั่นคือ นกแก้ว นกช่างพูด ที่สามารถเลียนเสียงคนได้อีกด้วย ขี้โวยวาย นิสัยเหมือนเด็ก สามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านได้

Read More