โครงงานเรื่องมะพร้าว

สุขภาพ

Project Approach มะพร้าวพราวเสน่ห์

การเดินกะลา ที่ทำจากมะพร้าวนั้น ฝึกการทรงตัว, ได้พัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนและขา อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานเพลิดด้วย

Read More