โทษของน้ำตาล

สุขภาพ

น้ำตาล สารให้ความหวาน ตัวการให้โทษที่นำมาสู่โรคต่าง ๆ มากมาย

สำหรับคนป่วยเบาหวาน ที่มีระดับ น้ำตาล สูงกว่าค่าปกติ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเราลดลง ต่อสู้กับเชื้อไวรัสไม่ดี ดังนั้นเชื้อโรคจึงเติบโตและแพร่ตัวไปได้ง่าย คนที่เป็นเบาหวานและได้รับเชื้อ COVID-19 จะมีอาการหนักมาก ราะการทำงานของปอด การขยายตัวของปอดที่มีขีดจำกัด ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงสูง

Read More