ไทยรัน

งานวิ่ง

วิ่งที่ไหนก็ได้ งานวิ่งสะสมระยะทาง

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ฯ เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) อีกทั้งรายได้ส่วยนี้ยังนำไปพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน และมอบให้เป็นทุนการศึกษากับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค

Read More
งานวิ่ง

งานวิ่ง ปี พ.ศ. 2564

สำหรับคนที่สนใจ จะเข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่งประเพณีครั้งที่ 1 สามารถสมัครร่วม งานวิ่ง ได้ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ 564 และเมื่อสมัครแล้ว สามารถส่งผลการวิ่งได้เลย โดยเก็บผลการวิ่งด้วยนาฬิกาวิ่ง หรือ แอปบนมือถือ แอปใดก็ได้ ส่วนผลการวิ่งสามารถส่งผลได้ตั้งแต่ เริ่มสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

Read More