26 มิถุนายน

งานอีเว้นท์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ International Day against Drug Abuse

เห็นได้ชัดเจนว่า คนที่ใช้ยาเสพติดเป็นประจำจะมีร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย บุคลิกภาพเสีย หากใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน พิษของยาจะไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงทำลายประสาทสมอง จนกลายเป็นขาดสติสัมปชัญญะ เลื่อนลอย ระบบประสาทบกพร่อง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

Read More
Latestงานอีเว้นท์

วันสุนทรภู่ (Sunthorn Phu Day) กวี 4 แผ่นดิน

ความงามของภาษา คือ การใช้ถ้อยคำ ไพเราะ สละสลวย และมีความหมายดี มีเนื้อหาประทับใจ ภาษาไทยของเรามีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นไม่เหมือนใคร ความงามและความไพเราะเกิดจากการใช้คำและเสียงของวรรณยุคต์ 5 เสียง ในภาษาไทยนั่นเอง

Read More