Aokigahara Forest

Latestตำนานหลอน

ป่าอาโอกิงาฮาระ

คุณล่ะ จะลองเดินป่าอาโอกิงาฮาระที่นี่ไหม ถ้ามีโอากาสไปญี่ปุ่น คุณจะกล้าหรือเปล่า บางคนเดินเข้าไป อาจจะไม่เดินกลับออกมาอีกเลยก็ได้ ตลอดกาล

Read More