Autistic spectrum disorder

ว่ายน้ำ

ว่ายน้ำกับเด็กพิเศษ เด็กพิเศษเรียนว่ายน้ำได้ และมีประโยชน์อย่างมาก [22]

การว่ายน้ำ ว่ากันว่าจะช่วยรักษาอาการของเด็กพิเศษได้ดีขึ้น ซึ่งเราจะเรียกการรักษาแบบนี้ว่า “ธาราบำบัด” เป็นการใช้น้ำในการช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อของเด็ก ๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย และมีพัฒนาการในหลาย ๆ ด้านที่ดีขึ้น อย่างเช่น เรื่องการเข้าสังคม

Read More