Backstroke

ว่ายน้ำ

ท่ากรรเชียง นอนหงาย ลอยตัว เตะขา ดึงแขน ฝึกเองได้สบาย ๆ [29]

ส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่นักกีฬาใช้ซ้อมเพื่อแข่งขันกันซะเป็นส่วนใหญ่ แต่จริง ๆ แล้วการฝึกหัด ท่ากรรเชียง ไว้ไม่เสียหาย วันหนึ่งเราเกิดพลาดตกน้ำ หล่นจากเรือลงน้ำไป ให้เรานอนหงาย ตีกรรเชียงออกให้ห่างจากตัวเรือ ป้องกันใบพัดมาปั่นเนื้อขาของเรา และนอนหงายตะโกนขอความช่วยเหลือดัง ๆ ได้เลย ถือเป็นท่าที่มีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียว

Read More
ว่ายน้ำ

ท่าว่ายน้ำ ท่าว่ายน้ำฟรีสไตล์ ท่าว่ายน้ำผีเสื้อ ท่าว่ายน้ำกรรเชียง ท่ากบ [7]

ข้อแนะนำของการว่ายน้ำในแต่ละท่า ท่าว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่าน้ำกรรเชียง ท่ากบ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แนะนำให้ใช้สำหรับคนที่สามารถว่ายน้ำได้คล่องแล้ว

Read More