Butterfly pose

ว่ายน้ำ

ท่าว่ายน้ำ ท่าว่ายน้ำฟรีสไตล์ ท่าว่ายน้ำผีเสื้อ ท่าว่ายน้ำกรรเชียง ท่ากบ [7]

ข้อแนะนำของการว่ายน้ำในแต่ละท่า ท่าว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่าน้ำกรรเชียง ท่ากบ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แนะนำให้ใช้สำหรับคนที่สามารถว่ายน้ำได้คล่องแล้ว

Read More