down syndrome

Latestว่ายน้ำ

สอนว่ายน้ำเด็กพิเศษ ดาวน์ซินโดรมสามารถเรียนว่ายน้ำได้ [33]

การเรียนว่ายน้ำแบบกึ่งเรียน กึ่งเล่น เน้นพัฒนาในด้านความสุข เรียนแล้วสนุก เรียนแล้วมีรอยยิ้ม ครูว่าสำคัญมากเลย และครูเองอยากให้น้องว่ายน้ำเป็นแม้จะใช้ระยะเวลานานขนาดไหน เราจะฝึกไปเรื่อย ๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเอง เวลาพลัดตกน้ำไป น้องจะได้เอาตัวรอดเองได้ นี่คือสิ่งที่ครูต้องการ

Read More