Scenic Route

Latestงานวิ่ง

ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง 2024

สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะมาแข่งรายการนี้ดีหรือเปล่า แอดมินอยากบอกว่า ถนนเส้นวิ่งเลียบทะเล วิวดีมาก เราไปวิ่งเล่นอยู่บ่อย ๆ มาลง 21.1 กิโลเมตร ด้วยกันเถอะ

Read More