Thaksin Shinawatra

ดราม่าออนไลน์

ทักษิณ ชินวัตร

ตลอดระยะเวลา 17 ปี การต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง มีมาอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้จากเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงในเดือนพฤษภาคม 2553 จนทุกวันนี้การเมืองไทยยังวนเหมือนเล่นเทปซ้ำเดิม ๆ

Read More