Wat Rayong

พาเที่ยว

วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง สักการะพระนอน ลอดใต้พระอุโบสถ เที่ยวแบบวิถีพุทธ

ดังนั้นเวลา เราไปกราบ สักการะพระนอน เราจะไม่กราบที่เศียรของท่าน หรือท้องของท่าน แต่เราจะต้องไปกรายที่ปลายเท้าของท่าน และอธิษฐานจิตว่า ขอให้ข้าพเจ้ามีความจริญในชีวิต ขอให้ข้าพเจ้ามีความมั่งคงในชีวิต การกราบพระนอนจะทำให้ชีวิตของเรานั่นมั่นคง ท่านจะให้พรในความมั่นคงกับคนที่ไปกราบไหว้

Read More
พาเที่ยว

พาเที่ยว วัดน้ำตกธรรมรส แก๊ง 2 ล้อ พาไปวัดในจังหวัดระยอง

สายบุญวันนี้ พาเที่ยว วัดน้ำตกธรรมรส หรือ สำนักสงฆ์ธรรมรสเป็นสถานที่ วิปัสสนากรรมฐาน ที่บรรยากาศร่มรื่น ใกล้ ๆ กับสวนละไม จังหวัดระยอง อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางศาสนา และปฏิบัติธรรมที่อยากแนะนำทุกๆท่านให้มา

Read More