งานวิ่ง

งานวิ่ง ปี พ.ศ. 2564

งานวิ่ง 2564

งานวิ่งประเพณี 2564 ระหว่างทีมวิ่งไหนดี และ ทีมไทยรัน เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันที่  22 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่  30 เมษายน 2564 เป็น งานวิ่ง ที่วิ่งตรงไหนก็ได้ เป็นการจัดงานครั้งแรก จึงอยากเชิญให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน

วิ่งประเพณี วิ่งไหนดี + ไทยรัน ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมการวิ่ง ที่สามารถวิ่งในส่วนสาธารณะ สนามกีฬาแถวบ้าน เป็นการวิ่งสะสมระยะทาง แต่ละคน สามารถเลือกทีมอยู่เองได้ ใครจะลงวิ่งให้กับทีมวิ่งไหนดี หรือทีมไทยรัน ถามใจตัวเองดู

ว่าอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมิตรภาพในการวิ่งครั้งนี้ จากเพจวิ่งหรือป่าว โดยคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีม และช่วยกันผลักดัน ให้ทีมที่เรารักไปพิชิตเป้าหมายได้   โดยที่ทีมวิ่ง ทั้ง 2 ทีม ถ้าวิ่งได้ครบตามเป้าหมายด้วยระยะทาง 200,000 กิโลเมตร

กิจกรรม งานวิ่ง

เพจวิ่งไหนดี และ เพจไทยรัน ทั้ง 2 เพจ จะร่วมทำบุญ ให้กับทางด้านมูลนิธิสร้างร้อยยิ้ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ และมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่น ๆ ที่อยู่บนใบหน้า ส่วนทีมใดสะสม

ระยะทางในการวิ่งได้ถึง 100,000 กิโลเมตรก่อน จะได้รับเสื้อ WINNER และอีกทีมจะได้เสื้อ FINSHER ค่าสมัครวิ่ง ร่วมกิจรรม วิ่งประเพณีครั้งที่ 1  ประเภทเดี่ยว 375 บาท และประเภทคู่ 700 บาท ทั้ง 2 ประเภทไม่เสียค่าจัดส่งใด ๆ

ทั้งสิ้น สิ่งที่จะได้รับในการสมัครวิ่งครั้งนี้คือ เสื้องานวิ่งประเพณี 2564 WINGNAIDEETHAIRUN 1 ตัว รวมถึงได้ร่วมทำบุญให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ยังได้รับ e-BIB (ภาพบิบ) และได้รับ e-Cer (ภาพผลการวิ่ง เมื่อส่งผลวิ่งครบ)

 ปฏิทินงานวิ่ง

สำหรับคนที่สนใจ จะเข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่งประเพณีครั้งที่ 1 สามารถสมัครร่วม งานวิ่ง ได้ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ 564 และเมื่อสมัครแล้ว สามารถส่งผลการวิ่งได้เลย โดยเก็บผลการวิ่งด้วยนาฬิกาวิ่ง หรือ แอปบนมือถือ แอปใดก็ได้

เช่น Strava, RunKeeper, Mapmyrun, GarminConnect, NikeRun หรืออื่น ๆ แอบต่าง ๆ สามารถ Download ได้ ส่วนผลการวิ่งสามารถส่งผลได้ตั้งแต่ เริ่มสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 วันสุดท้ายที่จะสามารถ

ส่งภาพผลการวิ่งได้ โดยส่งมาได้ที่  https://vr.thai.run/wndtr ซึ่ง งานวิ่ง ในครั้งนี้ไม่มีการเลื่อนกิจกรรม แต่การวิ่งเก็บสะสมระยะทางในช่วงนี้ ควรวิ่งด้วยความระมัดระวัง เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID -19 อีกครั้ง

ยกเลิก งานวิ่ง เนื่องจาก COVID - 19

งานวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2

บึงบูรพ์ เตรียมวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2 ออกกำลังต้านโควิด 19 ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ นางผ่องศรี แซ่จึง ได้แจ้งว่า วัดบึงบูรณ์ร่วมกับปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอบึงบูรพ์นายธวัชชัย กางศรี

และนายนริด พรหมทา กรรมการวัดศรีบึงบูรพ์ ได้จัดงานแถลงข่าวประจำปีวัดศรีบึงบูรพ์ และวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวอำเภอบึงบูรพ์ออกกำลังกายต้าน COVID-19 ซึ่งงานจะมึการจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 10 – 18 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่วัดศรีบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ กิจกรรมวันงานจะประกอบไปด้วย การเททองหล่อพระพุทธชินราชองค์ที่ 2 การแข่งเรือถวายบูชารุ่น 7 ฝีพาย การแสดงดนตรีไทย การรำบูชาพระพุทธชินราช ชมวิถีชีวิต

ยกเลิก งานวิ่ง สักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2

คนบึงบูรพ์ ชมปราสาทสายรุ้งเป็นทั้งตั้งของพระศรีอริยเมตไตรย ชมภาพสี 3 มิติจุดเช็คอิน ณ แลนมาร์คใหม่ รวมไปถึงร่วมทำบุญกราบไหว้สักการะพระพุทธชินราช การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์

วัดศรีบึงบูรพ์ อีกทั้งจะมีการจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนพิการ และเพื่อส่งเสริมประชาชนชาวอำเภอบึงบูรพ์ได้ออกกำลังกายต้าน COVID – 19 อีกด้วย  ช่วงนี้รักษาระยะห่าง ล้างมือ ใส่แมส กันด้วย ด้วยความปรารถนาดีจาก เพจ ออกเที่ยว-ก่อนที่จะยืนเยี่ยวไม่ไหว

***แจ้งเลื่อนกิจกรรม งานวิ่งสักการะพระพุทธชินราชองค์ที่ 2 Buengboon Run จนกว่าสถานการณ์จะปกติและขออภัยมาอีกครั้งหนึ่งด้วย***