งานอีเว้นท์

จิตอาสา โรงเรียนยอแซฟวิทยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

วันนี้หลาย ๆ คนได้หยุดอยู่บ้าน หรือกำลังเดินทางกลับบ้าน เพราะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนยอแซฟวิทยา ซิสเตอร์ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟวิทยา นำทีมครูและบุคลากร ลงงาน จิตอาสา พัฒนาชุมชน ถ.เทศบาลสาย 9 ท่ามกลางสายฝน และต้องขอขอบคุณ นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่นำทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลมาอำนวยความสะดวกให้ทางโรงเรียน

อาสาสมัคร จิตอาสา โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่

จิตอาสา คืออะไร

คือ จิตสาธารณะ หรือ Public mind  หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม คำว่า สาธารณะ คือ สิ่งที่ไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง จิตสาธารณะ จึงเป็นความรู้สึก

ว่าเป็นเจ้าของในสิ่งใด ๆ ที่เป็นสาธารณะ มีสิทธิร่วมบำรุงรักษา มีสิทธิดูแล พอเอามารวมกัน จึงมีความหมายว่า จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ให้ความร่วมมือ

ในการทำประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่วนรวม การทำจิตสาธารณะจึงช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งยังช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยกันแก้ปัญหา

ช่วยสร้างสรรค์ในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างเช่น สิ่งที่คณะครูโรงเรียนยอแซฟวิทยาได้ร่วมใจกันกวาดถนน เก็บขยะต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะฝนตก

หนักบ้าง เบาบ้างตลอดระยะเวลาที่บำเพ็ญประโยชน์  ช่วยลดปัญหาขยะอุดตันร่องน้ำ ทำให้น้ำระบายลงท่อได้อย่างรวดเร็ว หรือการกระทำง่าย ๆ

อาสาสมัครครูจิตอาสา จิตอาสา ครูโรงเรียนยอแซฟวิทยา

อย่าง ไม่ทิ้งขยะลงถนน / แม่น้ำลำคลอง หรือการแบ่งปันสิ่งของที่สภาพดี ไม่ได้ใช้แล้วให้กับผู้ที่ขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้

อาหาร หลัง ๆ เราจะเห็นว่ามีหลาย ๆ ครอบครัว หลาย ๆ องค์กรที่นำอาหารอย่างข้าวกล่องมาแจกให้กับผู้ที่เดือดร้อน อย่างคนไร้บ้าน คนตกงานต่าง ๆ

ที่อยู่ในชุมชน ช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์ที่ป่วย (อาพาธ) รวมไปถึงการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ พบเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างไฟไหม้ อุบัติเหตุบนถนน

คนถูกทำร้ายร่างกาย โจรงัดบ้านข้าง ๆ หรืออะไรแล้วแต่ ถ้าเราช่วยประสานงาน โทรศัพท์ไปเรียกกู้ภัย เรียกรถพยาบาล แจ้งตำรวจ ตามที่เราสามารถ

ทำได้ ไม่เหนือบ่ากว่าแรงและไม่เสี่ยงต่อชีวิตของเรา ไม่ผิดต่อกฏหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม สำหรับ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า

จิตสำนึกทางสังคม หรือ จิตสำนึกสาธารณะ คือ การคำนึงถึงผู้อื่น การคำนึง ตระหนักรู้ถึงส่วนรวมร่วมกัน หลายคนคงกำลังคิดว่า ฉันจะทำอะไร เพื่อเป็นจิตสาธารณะดีนะ

งานจิตอาสา ถวายของพระอาพาธ บริจาคเลือด กวดถนน

ประเภทของ จิตอาสา และ จิตสาธารณะ มีอะไรบ้าง

อาสาสมัครทำงานกับสัตว์

บางคนมีงานอดิเรกที่ช่วยเหลือสัตว์ในฐานะที่น้องเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมโลก บางคนรู้สึกชอบการบำเพ็ญประโยชน์แบบนี้มาก ผันตนอุทิศตัวเพื่อสัตว์ต่าง ๆ เลยทีเดียว

ไม่ว่าจะเป็น การทำงานช่วยเหลือสัตว์บาดเจ็บ รับฉีดยาให้แมวจร หมาจร แบบฟรี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือสัตว์ไร้บ้าน ไม่มีเจ้าของ อย่าง เพจหมากระสอบ เป็นต้น

หมากระสอบ อาสาสมัครทำงานกับสัตว์

อาสาสมัครเพื่อชุมชน

เป็นการสร้างโครงการต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อย่างเช่น การเก็บขยะบริเวณชุมชนที่อยู่ รวมกันกำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย การทำความสะอาด

บริเวณฟุตบาททางเท้า เดินเก็บขยะริมชายหาด เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่นานเพียง 2 – 3 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมแบบไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่

ของผู้มีส่วนในการรับผิดชอบ รวมไปถึงเรายังได้ปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่ตัวเอง คนในครอบครัว เพื่อน อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

อาสาสมัครเพื่อชุมชน จิตสาธารณะ จิตอาสา

อาสาสมัครทางการแพทย์และปฐมพยาบาล

อย่าง ลุง ๆ ป้า ๆ ที่เป็น อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 กลุ่ม อสม. มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือแพทย์

และพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะคนป่วยมีจำนวนเยอะมาก บุคลาการทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ อสม. ที่เป็นคนในชุมชน จะเข้าถึงได้ไวกว่า

รวมไปถึงทีมงานต่าง ๆ อย่าง เพจเส้นด้าย @zendai.org · โครงการเพื่อสังคม หรือจะทางคุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ ทีมงาน “เราต้องรอด” หรือ

เพจหมอแล็บแพนด้า เพจต่าง ๆ เหล่านี้จะให้ข้อมูลทางการแพทย์ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถประสานงานกับทางโรงพยาบาลได้ รวมไปถึง

กลุ่มพี่ ๆ อาสากู้ภัย อย่างกลุ่ม มูลนิธิฮุก 31, หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล, ชมรมกู้ภัยสว่างอารมณ์, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, มูลนิธิร่วมกตัญญู, มูลนิธิร่มไทร

และ ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร รพ.ราชวิถี เป็นต้น มีหน้าที่ออกตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในกรณีต่าง ๆ จากการเดินทางไปตามต่างจังหวัด ชนบท

ตามถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังช่วยเหลือนำข้าวของเครื่องใช้ และสิ่งของที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้แก่คนที่เดือดร้อนหรือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

อาสาสมัครทางการแพทย์และปฐมพยาบาล

อาสาสมัครอาสาสีเขียว

เป็นการทำงานร่วมกันกับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้แก่ โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี WWF ประเทศไทย, มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เป็นต้น การลดขยะด้วยการรีไซเคิล โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อาสาสมัครอาสาสีเขียว

สรุป

จิตอาสา คือ ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไร การที่เราได้มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครจิตสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ หรือโครงการใหญ่ ๆ ก็ตาม นั่นคือสิ่งดี เรามีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เป็นการทำเพื่อผู้อื่นและสังคม ไม่หวังสิ่งตอบแทน ช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่กำลังเดือดร้อนให้ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ให้สังคมมีความสุข

จิตอาสาโรงเรียนยอแซฟวิทยา

หลาย ๆ คน คงมีโม้เม้นในการเป็น จิตอาสา กันมาบ้างแล้ว คงได้เห็นแล้วว่า การที่เราเป็นผู้ให้ การที่เราช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน การที่เราช่วยเหลือชุมชน

เป็นการปลูกฝังความอ่อนโยน การแบ่งปัน การเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัวในสังคม ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ช่วยได้เราจะช่วย ถ้าไม่ผิดกฏหมาย เราจะทำต่อไป